Drivkraft
Utbildning
Litteratur
Kontakt

Lövskogskistan

 

Utbildningsföretag och bokförlag med humanistiskt perspektiv

Några specialområden: 

Vad gör vi i förskola och skola när någon dör? 
En temadag för personal inom förskola och skola om beredskapsplan vid dödsfall. 

Förbered barnen för livet
Temadag om att arbeta tematiskt med död och sorg i skolan.

Att göra anhöriga delaktiga vid dödsfall
En utbildning för personal inom äldreomsorg samt hälso- och sjukvård. 

Betydelsen av ceremonier och ritualer vid dödsfall och sorg
Målgruppsanpassade föreläsningar.

Sörj med händerna 
Rådgivning och stöd till anhöriga vid dödsfall. Vad får och kan man göra själv? Projektledning och utbildning för personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård.

 

 

 

 

 

Birgitta Wallin Drivkraft Axtorpsvägen 50, 903 39 Umeå
Tel/fax: 090-17 88 40 Mobiltel: 070-342 90 81
drivkraft@umea.com

[Drivkraft] [Utbildning] [Litteratur] [Kontakt] [Lövskogskistan]