Drivkraft
Utbildning
Litteratur
Kontakt

Lövskogskistan

 

Utbildningsföretag och bokförlag med humanistiskt perspektiv

Kontakta Drivkraft:

Birgitta Wallin

Axtorpsvägen 50
903 39 Umeå

Tel/fax: 090-17 88 40
Mobiltel: 070-342 90 81
Epost: drivkraft@umea.com

webb: www.drivkraft.umea.com

Postgiro 646 04 20-0
Bankgiro 5383-6615