Drivkraft
Utbildning
Litteratur
Kontakt

Lövskogskistan

 

Utbildningsföretag och bokförlag med humanistiskt perspektiv

Förbered barnen för livet
Tematiskt arbete med död och sorg i skolan


Frågor om död och sorg ingår i livet och är ofta aktuella inom såväl skola som lärarutbildning. Trots detta saknas ibland både faktaunderlag och metodiska redskap för undervisning inom detta område. I denna bok ges dels fakta om samhällets rutiner och ansvar vid dödsfall dels konkreta exempel på hur frågor som berör död och sorg i skolan kan utgöra ett eget tema eller ingå i redan befintliga temaområden. Exempel ges på texter, talesätt, dikter och musik att bearbeta och reflektera över ur läroplanens fyra perspektiv.

Några exempel från boken:
• att uttrycka saknad
• dödsannonser
• vilka berörs vid dödsfall
• livet och dödens vändpunkter
• Livets sista bok
• modeller för studiebesök och temadagar

Boken vänder sig framför allt till skolpersonal från förskola till gymnasium samt lärarstuderande. Men även föräldrar, mor- och farföräldrar samt personer inom ideella föreningar, idrottsrörelser och på konfirmationsläger kan med fördel utgå från bokens metod- och samtalsförslag. Vår förhoppning är att boken ska ge vägledning till ett målmedvetet arbetssätt om död och sorg och inspirera till ett fortsatt utvecklande av kunskap inom området i syfte att förbereda barnen för livet.

"…Förbered barnen för livet är lättläst, praktiskt inriktad och rymmer många goda förslag och infallsvinklar när det gäller pedagogisk bearbetning av de svåra frågor som blir aktuella vid sorg och död."
Utdrag ur Bibliotekstjänsts recensioner: Björn Nilsson

"När det värsta sker finns det också ett stort behov av att förstå. Från Drivkrafts förlag i Umeå har det kommit ut en handbok, Förbered barnen för livet - Tematiskt arbete med dödoch sorg i skolan som kan hjälpa föräldrar, lärare och andravuxna att få faktaunderlagoch metodiska redskap till samtalom död och sorg. Döden ochallt som har med döden att göra behandlas ur historiska, etiska och internationella perspektiv. Med kunskap, pedagogisk finess och ömhet"
Lena Kjersén, Västerbottens Kuriren 22/1 - 01

Förbered barnen för livetTematiskt arbete med död och sorg i skolan. Text: Ulla Lindgren & Birgitta Wallin

Utgiven av: Drivkraft, 2000 Umeå
• 96 sidor
• Illustrerad
• Pris: 185:- exkl. moms och porto.

Beställ från:

Birgitta Wallin Drivkraft Axtorpsvägen 50, 903 39 Umeå
Tel/fax: 090-17 88 40 Mobiltel: 070-342 90 81
epost: drivkraft@umea.com
www.drivkraft.umea.com

[Drivkraft] [Utbildning] [Litteratur] [Kontakt] [Lövskogskistan]