Drivkraft
Utbildning
Litteratur
Kontakt

Lövskogskistan

 

Utbildningsföretag och bokförlag med humanistiskt perspektiv

En begravningsceremoni är en högtid som markerar avslutningen på en människas liv. Den borgerliga begravningen är helt fri till sin form, vilket innebär att det råder full frihet vid val av plats, officiant, sång och musik samt annat som man har att ta ställning till. I boken Fem borgerliga begravningar kan man läsa om hur olika familjer utformat anhörigas borgerliga begravningar och ta del av deras tankar och upplevelser i följande personliga berättelser: 

  • Femtiofyra snödroppar, havet och ett liv 

  • En hemsnickrad kista 

  • Dina ögon äro eldar 

  • Mammas sommarklänning 

  • Vad är en vänskap värd 

Vi hoppas att vår bok ska ge människor inspiration och vägledning om hur man kan planera för en vacker, värdig och stämningsfull avslutning på livsresan. 

"Författarna till dessa råd om utformningen av borgerliga begravningar är skribenten Agneta Berglund och sjuksköterskan, numera konsulten och föreläsaren i utbildningsföretaget Drivkraft Birgitta Wallin. De vill inför millennieskiftet, då kyrkan skiljs från staten, visa hur man kan utforma en begravning som varken är kyrklig eller enligt annat trossamfunds ritual. Boken innehåller olika praktiska förslag samt sakliga upplysningar om vad som är tillåtet, tillrådigt och till hjälp. Några funderingsfrågor ges också. Stor vikt läggs vid den avlidnes önskan och uttryckta livsåskådning. En borgerlig begravningsofficiant berättar om sina uppdrag och känslor, innan de fem olika exemplen ges. De är alla i form av berättelser med konkreta exempel. Språket är enkelt och lågmält, sidorna glesa, orden få. De två saker som eftertryckligt betonas är respekten för den avlidnes vilja och friheten att välja plats och utformning. Såväl ton som innehåll känns äkta och boken kan säkert vara till hjälp för sörjande. 

Utdrag ur bibliotekstjänsts recensioner, Birgitta Carlquist 

Fem borgerliga begravningar 

Text av Agneta Berglund & Birgitta Wallin. Grafisk form: Kameleont Design, Anni Axelsson. 48 sidor. 

Pris:  145:- 

Betalning sker via bifogat inbetalningskort eller faktura. Frakt tillkommer. 

Välkommen med din beställning, via e-mail, telefon eller fax!

Birgitta Wallin Drivkraft Axtorpsvägen 50, 903 39 Umeå
Tel/fax: 090-17 88 40 Mobiltel: 070-342 90 81
drivkraft@umea.com

[Drivkraft] [Utbildning] [Litteratur] [Kontakt] [Lövskogskistan]