Drivkraft
Utbildning
Litteratur
Kontakt

Lövskogskistan

 

Utbildningsföretag och bokförlag med humanistiskt perspektiv


- en bok om profana ceremonier från födelse till död

Låt Människan!

Visar på hur människors behov av ceremonier kan uttryckas utifrån en humanistisk livssyn. Ceremonier är symboliska handlingar, som mer än ord kan ge ett direkt uttryck för tankar och känslor. Vid en profan ceremoni sätts människan i centrum, och den får en fördjupad innebörd genom att den utformats av personlig övertygelse. 

Ceremonier som främst tas upp är: 

  • Att välkomna ett barn - Namngivning 

  • Borgerlig konfirmation 

  • Att bekräfta en tvåsamhet 

  • Vid livets slut - Borgerlig begravning 

I boken knyts an till FN:s konvention om barnets rättigheter och gällande lagtexter. 

Förhoppningen är, att Låt människan! ska ge idéer, tankar och impulser om hur läsaren själv vill utforma sina egna ceremonier kring viktiga händelser i sitt liv. 

*

"Döden är den gräns mot vilken vi lever. Hur hanterar vi den gränsen och alla de avgörande stegen och vändpunkterna i våra liv: att bli vuxen, att gifta sig, att få barn? Låt människan! är en bok om profana ceremonier från födelse till död. Läs den!" 

Bengt Nerman, författare 

Låt människan! 

- en bok om profana ceremonier från födelse till död. 
Red. av Agneta Berglund och Birgitta Wallin. 61 sidor. Illustrerad. Medelstor stil. Studieplan finns till boken. 

Pris:  125:- 
Pris studieplan: 50:- 

Betalning sker via bifogat inbetalningskort eller faktura. Frakt tillkommer. 

Välkommen med din beställning, via e-mail, telefon eller fax!

Birgitta Wallin Drivkraft Axtorpsvägen 50, 903 39 Umeå.
Tel/fax: 090-17 88 40 Mobiltel: 070-342 90 81
drivkraft@umea.com