Drivkraft
Utbildning
Litteratur
Kontakt

Lövskogskistan

 

Utbildningsföretag och bokförlag med humanistiskt perspektiv

Böcker:

Förbered barnen för livet
Tematiskt arbete med död och sorg i skolan
   I boken ges fakta om samhällets rutiner och ansvar vid dödsfall samt konkreta exempel på hur frågor som berör död och sorg i skolan kan utgöra ett eget tema eller ingå i redan befintliga temaområden.


Läs mer

Snöflingorna från Novaja Semlja
Snöflingorna  Snöflingorna från Novaja Semlja är en symbolisk och existentiell berättelse för både barn och vuxna. Den vill inspirera till ett fritt tänkande kring livet och döden.

Läs mer

Fem borgerliga begravningar
Fem borgerliga begravningar  Boken ger inspiration och vägledning om hur man kan planera för en värdig och stämningsfull avslutning på livsresan i form av en borgerlig begravningsceremoni. I boken ingår även fem personliga berättelser om hur olika familjer utformat anhörigas borgerliga begravningar.

Läs mer

Låt människan!
Låt människan  Låt människan! - en bok om profana ceremonier från födelse till död. Boken ger idéer, tankar och impulser om hur läsaren själv vill utforma egna ceremonier kring viktiga händelser i sitt liv.

Läs mer

Birgitta Wallin Drivkraft Axtorpsvägen 50, 903 39 Umeå
Tel/fax: 090-17 88 40 Mobiltel: 070-342 90 81
drivkraft@umea.com